Ενοικιαση Αιθουσαs Συνεδριασεων στην Αθηνα

Ή ενοικίαση αίθουσας συνεδιάσεων μέ τήν ώρα γίνεται ολοένα καί πιό δημοφιλής καί trendy επιλογή  γιά συνέδρια , συναντήσεις μέ πελάτες , σεμινάρια , training κλπ  Oί αίθουσες συνεδριάσεων της Saronikou33 όπως το Halikaki Suite  τής φωτογραφιας μέ θέα τό αθλητικό … Συνεχίζεται