Α - Alpha. Ενοικίαση εξοπλισμένο γραφείο

B - Beta. Ενοικίαση εξοπλισμένο γραφείο

Γ - Gamma. Ενοικίαση εξοπλισμένο γραφείο

Δ - Delta. Ενοικίαση εξοπλισμένο γραφείο

E -Epsilon. Ενοικίαση εξοπλισμένο γραφείο

Z - Zeta. Ενοικίαση εξοπλισμένο γραφείο

H - Eta. Ενοικίαση εξοπλισμένο γραφείο

Θ - Theta. Ενοικίαση εξοπλισμένο γραφείο

K - Kappa. Ενοικίαση εξοπλισμένο γραφείο

Y-Upsilon. Ενοικίαση γραφείο συστέγασης

Ω - Omega. Ενοικίαση γραφείο συστέγασης

Kratinou Suite. Αίθουσα συνεδρίασης

Mesogeios Suite. Αίθουσα συνεδρίασης

Aegina Suite. Αίθουσα συνεδρίασης

Saronikou Lounge. Καφετέρια