Η διεύθυνση μας

   CoWork.gr ,   

   Οffice & Conference Center, 

Strategy AE,

Σαρωνικού 33,

     175 63 Άνω Ηλιούπολη     

            Tηλ : (030) 210 9707678           

     Email:   CoWork.gr@gmail.com